1500 studenten maken een Punt op Beiaardcantus Antwerpen

Simon Smetryns-24 april 2024 om 13:41

Op donderdag 25 april nemen de Antwerpse studenten de Groenplaats over voor de vijfde editie van Beiaardcantus Antwerpen. In de schaduw van de kathedraal stromen 1500 studenten vanaf 16 uur toe voor een van Antwerpens grootste evenementen voor én door studenten. De beiaardcantus wordt namelijk georganiseerd door Beiaardcantus vzw, in samenwerking met zes studentenverenigingen van UAntwerpen: Kinesia, Lingua, PSW, UFKA, Wikings-NSK en Unifac.

Deze editie wordt iets na 17 uur door comedian en oud-praeses van Wikings Michael Van Peel officieel ingezet met het Io Vivat. Dat openingslied is een van de vele gebruiken die deze studententraditie kent. Hoewel het hoofddoel van een cantus steeds het creëren van een gevoel van verbondenheid door samen te zingen is, wordt een cantus ook snel gelinkt aan de consumptie van bier. “Toch komen steeds meer mensen cantussen zonder alcohol te drinken”, aldus de organisatie. De organisatoren maken er bijgevolg een punt van dat de traditie open staat voor vernieuwing, maar dat ze verbondenheid hoog in haar vaandel blijft dragen.

Die verbondenheid weerspiegelt zich in het bijzonder op de Antwerpse beiaardcantus in het feit dat ze steeds haar winst aan een goed doel schenkt. Deze editie is dat Punt vzw, een organisatie die opgericht werd ter nagedachtenis van de Antwerpse studente Julie Van Espen. Hun hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld en voor hun omgeving, hun sensibilisering omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag en hun onderzoek en adviesverlening ligt nauw aan het hart van de Antwerpse student.

Karel de Grote Hogeschool verkoopt samenvattingen

Chelsy Vanlerberghe-21 mei 2024 om 14:24

De Karel de Grote Hogeschool wil met haar pop-up 'Atelier Résumé' haar studenten in de laatste rechte lijn naar de examens maximaal ondersteunen en de blokstress verlagen. In de pop-up kunnen studenten samenvattingen aankopen via KdG, maar staat ook een studiecoach paraat om 1-op-1 hun leermethodiek te verbeteren.

“Online en offline worden samenvattingen aangeboden of verkocht, maar naar de kwaliteit ervan hebben studenten vaak het raden. Door samenvattingen die bewezen hebben dat ze echt een hulpmiddel zijn, workshops rond relaxatie en last-minute sessies met een studiecoach aan te bieden, willen we al onze studenten zo stressvrij mogelijk de examenperiode laten ingaan”, vertelt Marie Verstraeten van KdG.

De KdG-studenten kunnen terecht in Atelier Résumé in de Antwerpse Kronenburgstraat tot en met donderdag 23 mei tussen 10 uur en 17 uur. De hogeschool verkoopt zelf samenvattingen van cursussen of lessenreeksen die bewezen hebben dat ze een kwalitatieve ondersteuning vormen bij het verwerken van de leerinhoud.

“Online is gratis of tegen betaling zowat alles terug te vinden. Soms kwalitatief, soms rommel en alles daartussenin, soms zelfs door AI gegenereerd. Wij gaan voor Human Generated Content. Ofwel: samenvattingen gemaakt, getest en goedgekeurd door onze eigen studenten. Uit ervaring weten we dat een vrij groot deel van de studenten hoe dan ook op zoek zal gaan naar samenvattingen. Zeker diegenen in tijdsnood. Net hen willen we uit de nood helpen, door hen in levenden lijve gerust te stellen en de juiste tools aan te reiken.” ​ ​

Europese Raad wil dat meer mensen in buitenland studeren

Chelsy Vanlerberghe-21 mei 2024 om 14:13

De Europese Raad wil dat meer mensen in het buitenland gaan studeren en werken, zowel binnen als buiten de EU, om Europa sterker te maken in de groene en digitale wereld. Ze hebben een plan, 'Europa in Beweging', dat ervoor moet zorgen dat meer mensen uit de EU op uitwisseling kunnen, vooral degenen die nu minder kansen hebben om naar het buitenland te gaan.

Uit een onderzoek uit 2022 bleek dat slechts 15% van de jongeren tussen 15 en 30 jaar in een ander EU-land had gestudeerd of getraind. De Raad wil dat tegen 2030 23% van de afgestudeerden in het hoger onderwijs en 12% van de studenten in het beroepsonderwijs een buitenlandse leerervaring hebben. Ze willen ook dat meer leraren en personeel naar het buitenland kunnen voor trainingen.

Ze hameren erop dat studeren in het buitenland niet alleen helpt bij het aanpakken van vaardigheidstekorten, maar ook bij het versterken van het gevoel van EU-burgerschap. Universiteiten zijn gewaarschuwd dat Europa achterloopt op het gebied van patenten en start-ups die de digitale revolutie leiden.

Tegen 2027 moet minstens 20% van de mensen die in het buitenland studeren uit minder kansrijke groepen komen, om internationaal onderwijs en training inclusiever te maken. Ze stellen voor om het taalonderwijs te verbeteren, meer bekendheid te geven aan mobiliteitsmogelijkheden en de voordelen van studeren in het buitenland beter te benadrukken.

Taalvaardigheid blijft een grote hindernis, dus beter taalonderwijs en meer cursussen in vreemde talen kunnen meer studenten aanmoedigen om naar het buitenland te gaan.

Ontdek meer