Waar was Brent vannacht?

s2e9

Brent is nergens te vinden in het appartement... En tijd voor long distance charades!

Bekijk deze episode op: