Zou je jezelf doen?

Ender Scholtens ging op pad in Leuven om uit zoeken of mensen hun eigen types zijn.