Zijn er binnenkort studentenpsychologen voor elke student?

2020 Coronavirus School
News
News
05-03-2021 08:30
Geschreven door Karen Luiken
Comment

Betere psychologische ondersteuning voor studenten mogelijk maken. Dat is wat Vlaams parlementsleden Brecht Warnez en Katrien Schryvers willen doen. “De coronapandemie biedt Vlaanderen een kans om op een structurele manier nieuwe regels vast te leggen”, aldus de twee.

Warnez en Schryvers hebben deze week een voorstel ingediend waarin ze twee dingen vragen. Ten eerste willen ze dat universiteiten en hogescholen voldoende psychologen kunnen inzetten zodat elke student binnen twee weken een afspraak zou kunnen maken. Nu moet hier vaak veel te lang op worden gewacht. Ook willen ze dat studenten met zware problematieken door worden verwezen naar reguliere psychologen, zodat de studentenpsychologen niet overbelast raken.

Een ander doel wat de parlementsleden hopen te bereiken, is beter inzetten op online zelfhulp. Ze pleiten voor een permanent online hulpverleningsplatform waar studenten informatie kunnen vinden en tegelijkertijd laagdrempelig contact kunnen leggen met hulpverleners. “Online zelfhulp is meer toegankelijk en is bovendien tijd- en plaats onafhankelijk. Verschillende hoger onderwijsinstellingen hebben zich hiervoor al ingezet”, zo klinkt het.

De boodschap is luid en duidelijk. Warnez en Schryvers willen studenten een psychologisch steuntje in de rug bieden, zeker in tijden van corona. “De pandemie heeft het studentenleven ingrijpend beïnvloed: weinig sociaal contact en online lessen terwijl de werkdruk hoog blijft. Daarenboven gaven veel studenten aan te kampen met bijkomende kopzorgen zoals financiële problemen of een moeilijke thuissituatie.”

Maar ook los van corona is de nood volgens de parlementsleden hoog en de hulpverlening vaak beperkt. “Hulpverlening op jonge leeftijd is cruciaal: mentale problemen op lange termijn hebben veelal hun oorsprong nog voor de leeftijd van 25 jaar”, zo stellen ze.