Onderzoek: lockdown heeft invloed op fysieke en mentale welzijn van jongeren

Lockdown
News
Coronavirus
02-06-2020 18:14
Geschreven door Karen Luiken
Comment

Normaal gesproken twitteren jongeren er vrolijk op los tijdens de lentemaanden, maar dat is dit jaar (helaas) niet het geval. Uit onderzoek van UAntwerpen is gebleken dat we dit jaar in april schreven zoals tijdens de donkerste wintermaanden.

In de periode van januari 2019 tot mei 2020 heeft de Universiteit van Antwerpen met behulp van een speciaal computerprogramma maar liefst 20.000 tweets geanalyseerd. Daaruit blijkt dat we ons het meest opgetogen lijken te voelen tijdens de zomermaanden en het minst in november en januari. Maar dat geldt niet voor maart en april van dit jaar. Tijdens deze maanden zouden we normaal gezien bijna even opgetogen aan het twitteren zijn als in de zomermaanden, maar momenteel lijken we ons eerder te voelen zoals in november of januari.

In maart is een piek te zijn met berichten over fysieke klachten, in april zijn het juist de mentale klachten waar men over praat. Het gaat onder meer over eenzaamheid, maar opmerkelijk genoeg praten de auteurs van de berichten daarbij niet alleen over zichzelf. De Vlaming vertoont in het algemeen grote empathie met en bezorgdheid over zijn eenzame medemens, de vermoeide risicowerkers, en onze geïsoleerde ouderen.

“Respectievelijk stress, angst, frustratie en eenzaamheid zijn de meest genoemde negatieve emoties door jongeren”, legt Sofie Mariën uit. “Belangrijke oorzaken zijn het gebrek aan sociaal contact, een gespannen sfeer tussen gezinsleden en gemiste ervaringen. Velen maken zich zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun familieleden en ze piekeren veel over het succesvol afronden van hun studies.”

Ondanks de vele nadelen, noemen jongeren ook voordelen aan deze periode. Jongeren geven opvallend vaak aan dat ze genieten van de tijd die ze nu hebben voor ontspanning en zelfreflectie en -ontwikkeling. Anderen geven aan dat de relaties met hun gezinsleden verbeterd zijn of drukken een gevoel van solidariteit uit met hun medemensen. Ook thuisscholing heeft volgens sommigen voordelen. Daarnaast geven ze aan iets te leren uit deze situatie: we leven te gehaast en geven te weinig om de mensen om ons heen

Omdat het in deze sociale media-berichten en persoonlijke verhalen over selectieve zelfrapportage gaat, levert het onderzoek geen sluitend bewijs, maar het ondersteunt wel waarvoor gezondheidsexperten al een tijdje waarschuwen: de mogelijke negatieve gevolgen van de lockdown op onze mentale gezondheid. In het bijzonder die van onze jongere generatie.