Corona heeft geen invloed op examenresultaten VUB

Mche Lee Pc91 Jm1 Dl Wa Unsplash
News
Coronavirus
11-02-2021 16:00
Geschreven door Karen Luiken
Comment

Het coronavirus heeft bij de Vrije Universiteit Brussel geen negatieve gevolgen gehad voor de resultaten van de examens die net achter de rug zijn. In vergelijking met de afgelopen drie jaar is het aantal deelnemende studenten niet gedaald, maar ook niet gestegen. Het is hetzelfde gebleven en blijft steken op 89,5 procent. 73 procent daarvan is geslaagd.

Van de eerste generatiestudenten nam 92 procent deel en daarvan slaagde 58,7 procent. Bij generatiestudenten gaat het om een deelnamepercentage van 90 procent en een slagingspercentage van 60 procent. Alleen bij de masterstudenten is een lichte daling te zien. Het aantal deelnemende studenten nam af met zo’n vijf procent. Het deel dat wél examens maakte, deed het net zo goed als voorgaande jaren.

Waar de daling onder masterstudenten mee te maken heeft, is niet helemaal duidelijk. Het zou twee oorzaken kunnen hebben. Of met het gegeven dat er meer praktische en individuele examens zijn, of met het feit dat de VUB veel internationaal georiënteerde masteropleidingen heeft, met veel internationale studenten die op les afstand volgen.

Al met al is vicerector Onderwijs en Studentenbeleid Jan Danckaert tevreden over de behaalde resultaten: “Dit is een hele geruststelling en vergelijkbaar met de resultaten van de vorige examens, zelfs eerder aan de goede kant. Maar we mogen niet vergeten dat studenten mentaal nog altijd een probleem kunnen hebben door hun isolement.”

(fotobron: mChe Lee)